Trống Bang Hội

Xuất Hiện Tại Trung Tâm Đấu Trường Sinh Tử Lúc 20h
 

Điều kiện đánh trống là Bang chủ của Bang Hội
 

Sau 60s đánh trống thành công Toàn bang hội có mặt trên bản đồ sẽ nhận được phần thưởng