Tên Hoạt Động Loại Hoạt Động Thời Gian
ALPHA TEST
ĐUA TOP TK 21H 2 NGÀY
01.03 & 02.03
OPEN TEST MÁY CHỦ 3 NGÀY 19H 28.02 đến 12H 03.03
ĐUA TOP MÁY CHỦ TUNG SƠN Đua Top 2 Ngày 48H Vàng 19H 03.03 đến 17h 05.03
KẾT THÚC ĐUA TOP PHÁT TOP Sự Kiện 17h 05.03 đến 21H 05.03 
Lập Bang(Tính Năng Bang)
Nhiệm Vụ Bang Hội
Nhiệm Vụ Thế Giới
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
Chiến Trường Tống Kim
Săn Boss Sát Thủ
Tính Năng 17H 05.03
Quả Huy Hoàng
Vượt Ải
Lôi Đài Công Bình Tử
Đua Chó Lâm An
Tiêu Diệt Đạo Tặc
Tiệc Bang Hội
Tính Năng 17h 06.03
Thiên Bảo Khố
Vận Tiêu
Hoa Đăng
Câu Cá
Tính Năng 17h 08.03
Đấu Giá Công Thành Chiến
Công Thành Chiến
Thiên Tử(War Bang)
Liên Đấu
Phong Lăng Độ
Boss Tiểu Hoàng Kim
Tính Năng 17H 10.03
Mini Event Máy Chủ Mới
Boss Đại Hoàng Kim
Đại Hội Anh Hùng
Loạn Đấu Anh Hùng
 
Tính Năng 17H 13.03
Nguyệt Ca Đảo
Viêm Đế
Sinh Tử Tầng Lăng
Tính Năng 17H 17.03
Boss Bang Hội
Bang Hội Tinh Anh
Võ Lâm Minh Chủ
Truy Tìm Kho Báo
Tính Năng 17H 24.01

 

Lưu ý : Lộ trình trên chỉ là lộ trình dự kiến có thể thay đổi theo tiến độ server