Tên Hoạt Động Loại Hoạt Động Thời Gian
ALPHA TEST
ĐUA TOP TK 21H 1 NGÀY
 23.11
OPEN TEST MÁY CHỦ 3 NGÀY 19H 21.11 đến 12H 24.11
ĐUA TOP MÁY CHỦ LƯƠNG SƠN Đua Top 2 Ngày 48H Vàng 19H 24.11 đến 17h 26.11
KẾT THÚC ĐUA TOP PHÁT TOP Sự Kiện 17h 26.11 đến 21H 26.11
Lập Bang(Tính Năng Bang)
Nhiệm Vụ Bang Hội
Nhiệm Vụ Thế Giới
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
Chiến Trường Tống Kim
Săn Boss Sát Thủ
Tính Năng 17H 26.08
Quả Huy Hoàng
Vượt Ải
Lôi Đài Công Bình Tử
Đua Chó Lâm An
Tiêu Diệt Đạo Tặc
Tiệc Bang Hội
 
Tính Năng 17h 27.11
Thiên Bảo Khố
Vận Tiêu
Hoa Đăng
Câu Cá
Boss Tiểu Hoàng Kim(20H00)
 
Tính Năng 17h 30.11
Đấu Giá Công Thành Chiến
Công Thành Chiến
Thiên Tử(War Bang)
Phong Lăng Độ
Boss Tiểu Hoàng Kim(12H00)
Liên Đấu
Tính Năng 17H 04.12
Mini Event Máy Chủ Mới
Boss Đại Hoàng Kim
Đại Hội Anh Hùng
Loạn Đấu Anh Hùng
 
Tính Năng 17H 08.12
Nguyệt Ca Đảo
Viêm Đế
Sinh Tử Tầng Lăng
Tính Năng 17H 15.12
Boss Bang Hội
Bang Hội Tinh Anh
Võ Lâm Minh Chủ
Truy Tìm Kho Báo
Tính Năng 17H 22.12

 

Lưu ý : Lộ trình trên chỉ là lộ trình dự kiến có thể thay đổi theo tiến độ server