Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

 • Bắt đầu: Sau bảo trì 17h00 ngày 13/03/2023
 • Kết Thúc : đến hết ngày 05/4/2023

Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ các nhân vật tại Tranh Bá.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng
 

 Minh Nguyệt Trấn

Tòa Độ :   200/204  

 

 • Ghép Bó Hoa Hồng Vĩnh Cửu 
 • Ghép Bó Hoa Hồng Tứ Sắc
 • Kiểm Tra Số Lượng Vật Phẩm Sử Dụng
 • Nhận Mốc Sự Kiện
 • Gia Hạn Sự Kiện

 

Nội Dung Sự Kiện :

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi Hương Hoa Hồng

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công  90 .

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Trắng

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Xanh

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Vàng

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Đỏ

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Nơ Cột Bó Hoa Mua Ở Lễ Quan Sự Kiện
(Minh Nguyệt Trấn)
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.
Giỏ Đựng Hoa Mua Ở Lễ Quan Sự Kiện
(Minh Nguyệt Trấn)
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Bó Hồng Tứ Sắc :

Nội Dung

Chi Tiết

Bó Hoa Hồng Tứ Sắc

 • Sử dụng tối đa 600 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc
 • Sử dụng nhận được 5 Triệu EXP / Bó Hoa Hồng Tứ Sắc.

Công Thức

 =    +  +   + Nơ Cột Bó Hoa

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Ghi Chú

3 Loại Thủy Tinh  Rất nhiều công dụng. 
Phúc Duyên Tiểu ,  Trung Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Mảnh An Bang Định Quốc   Sử dụng ghép trang bị
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Giỏ Hoa Vĩnh Cửu : 

Nội Dung Chi Tiết

Giỏ Hoa Vĩnh Cửu

 

 • Sử dụng tối đa được 999 Giỏ Hoa Vĩnh Cửu.
 • Sử dụng nhận được 10 Triệu EXP / Giỏ Hoa Vĩnh Cửu.

Công Thức

 =    +  +   + Giỏ Đựng Hoa
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng
Thẻ Trang Bị   Sử dụng ghép trang bị. 
Võ Lâm Mật Tịch Sử Dụng + 1 Điểm Kỹ Năng 
Tẩy Tủy Kinh  Sử Dụng + 5 Tiềm Năng 
     
Quế Hoa Tửu Nội trong 30 phút tăng 20 điểm may mắn mình cùng đồng đội.
Thiên Sơn Bảo Lộ Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. .
Sát Thủ Giản Lễ Hộp Chuột phải sử dụng để nhận được 2 sát thủ giản.
Thủy Tinh Rất nhiều công dụng. 
Tinh Hồng Bảo Thạch Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Hạt Bát Nhã Trồng Cây Bát Nhã.
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên. 
Bàn Nhược Tâm Kinh Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
Lệnh Bài Danh Hiệu Dùng Để Đổi Danh Hiệu VIP Đặc Biệt.
Tiên Thảo Lộ  Kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
     
Ngựa 8x Ngẫu Nhiên Ngẫu Nhiên Nhận Ngựa 8x (HSD 7 Ngày).
Các Loại Mảnh Ghép An Bang , Định Quốc    Dùng để ghép các trang bị hiếm.

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Mốc Sử Dụng 999 Giỏ Hoa Vĩnh Cửu

Phần Thưởng RanDom Ngẫu Nhiên 1 Món Dưới Đây
1 Món Trang Bị - An Bang ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn
1 Món Trang Bị - Định Quốc ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn
1 Ngựa Phi Vân 30 Ngày (Không nâng cấp được)
1 Ngựa Bôn Tiêu 15 Ngày (Không nâng cấp được)